Đơn hàng cần tuyển

Đơn hàng cần tuyển

Hiển thị

11:42 - 16/06/2023

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng Vận hành máy...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:34 - 31/05/2023

Thông báo tuyển Điều dưỡng viên làm việc tại Nhật...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển điều dưỡng viên việc tại Nhật Bản.  

Xem thêm

09:18 - 31/05/2023

Thông báo tuyển Kỹ sư đơn hàng Điện, điện tử làm...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

12:11 - 09/07/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng lái máy xây...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

12:01 - 09/07/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng may mặc làm...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

11:42 - 05/05/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng đóng gói công...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

10:38 - 17/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng xây dựng tổng...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:49 - 17/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng điều khiển,...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:42 - 17/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng chế biến đồ...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:44 - 09/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng bảo dưỡng,...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:36 - 09/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng sơn nội ngoại...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

09:24 - 09/02/2022

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng in ấn làm việc...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

10:00 - 23/12/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng chế biến thực...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

15:35 - 13/12/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh đơn hàng điều khiển,...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.  

Xem thêm

14:59 - 08/12/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

14:25 - 27/07/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.        

Xem thêm

10:06 - 23/07/2021

Tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.  

Xem thêm

15:10 - 22/07/2021

Tuyển dụng đơn hàng lái máy công trình tại Nhật Bản

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

12:20 - 16/07/2021

GLC Group hỗ trợ lao động phỏng vấn ứng tuyển trực...

(GLC Group) -Công ty cổ phần GLC Group vừa tổ chức hỗ trợ lao động phỏng vấn đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử cho nhà sản xuất Canon đợt 1...

Xem thêm

08:19 - 06/07/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh kiểm tra linh kiện điện...

(GLC group) - Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển tập sinh kiểm tra linh kiện điện tử, làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm

12:39 - 09/06/2021

Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển  tập sinh lao động làm việc tại Nhật Bản.  

Xem thêm

12:03 - 08/06/2021

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

Công ty cổ phần đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) cần tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm