GLC Group - Hợp tác cùng tỏa sáng

Công ty CP đầu tư và quan hệ quốc tế (GLC Group) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa nghề... trong đó, lĩnh vực đào tạo giáo dục định hướng và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản được xem là chiến lược mũi nhọn.
Ngay từ khi thành lập, GLC Group luôn xác định, mọi thành công đều dựa vào yếu tố con người, thông qua các quan hệ hợp tác, tin cậy. GLC Group luôn trân quý điều đó và khẳng định, sẽ nỗ lực giữ vững tôn chỉ “Hợp tác cùng tỏa sáng”. Chính vì vậy, trong định hướng hoạt động, GLC Group luôn coi đây là mục tiêu hướng tới để xây dựng một môi trường làm việc có văn hóa, dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ và sáng tạo.

xem chi tiết
image