Tin tức

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

14:25 - 01/09/2021

(GLCGroup) - Ngày 31/08/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng ILO tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020”.

 

<

Chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan. Tham dự Hội thảo có Bà Valentinna Barcucci - Phụ trách Văn phòng ILO Việt Nam, Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định và 80 đại biểu đại diện của các các Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 13/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 69/2020/QH14 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thay thế cho Luật số 72/2006/QH11. Theo đó, Luật đã quy định rất nhiều nội dung thay đổi về thể chế hành lang pháp lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài so với Luật trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 69, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng một Nghị định của Chính phủ, một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hai Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó, Nghị định có thời hạn trình Chính phủ là vào tháng 9 này.

Tại Hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Nghị định gồm 50 Điều, được soạn thảo trên cơ sở: Bám sát các nội dung quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giao cho Chính phủ quy định chi tiết; Bảo đảm sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Kiến tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và đầy đủ cho công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Bảo đảm công khai, minh bạch các điều kiện đầu tư kinh doanh đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Bảo đảm tương thích với pháp luật quốc gia tiếp nhận lao động và bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nội dung của dự thảo Nghị định đã quy định: Các điều kiện của từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể đối với doanh nghiệp dịch vụ; Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Mức ký quỹ, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ; Mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể, việc quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động.... Đây là những nội dung pháp lý hết sức quan trọng nên cần được tham vấn kỹ lưỡng trước khi ban hành.

Sau Hội thảo, Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định sẽ tham khảo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và hoàn thiện dự thảo Nghị định để sớm trình Chính phủ ban hành.

PV

Chúc mừng Cô gái điều dưỡng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Việt Nam, bắt đầu tháng ngày làm việc tại Nhật Bản
CHÚC MỪNG 10 THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM Y TẾ XUẤT CẢNH NGÀY 30/04
Khai mạc Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam và Nhật Bản
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quan hệ quốc tế GLC Group tổ chức thi tuyển nhân lực cho chuỗi khách sạn lớn tại Nhật Bản
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quan hệ quốc tế GLC Group chúc mừng năm mới 2022